بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

جمعه 30 مرداد 1388

حربه‌ي «طنز» (چه تلخ و چه شيرين) در اين شرايط کارسازتر از هميشه

SepideRiahi.jpg
کارتوني دوصحنه‌اي و آشنا از سپيده رياحي - ضمناً اعلام شد که نمايشگاه بي‌ينال (دو سالانه)‌ي کاريکاتور سرانجام برگذار خواهد شد. (به پست‌هاي قبلي ما چند منزل پائين‌تر -17مرداد وبعد - نگاه کنيد)

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی