بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

پنجشنبه 29 مرداد 1388

عکسي و مکثي، در يادي از بيست و هشت مرداد

34W.jpg
به علت اعتصاب پستخانه، شاهنشاه (بعداً آريامهر) نامه‌ي عزل دکتر مصدق را داد به تيمسار نصيري و به علت اعتصاب تاکسي‌ها، تيمسار سوار تانک شد و به خانه‌ي مصدق رفت!
بعد از پنجاه سال که آمريکا و انگليس بابت شرکت در کودتا از ملت ايران عذرخواهي کردند، هموطنان سلطنت‌طلب هنوز اسمش را ميگذارند "قيام‌ملي"! (آنوقت معلوم نيست گلايه‌شان از احمدي‌نژاد چيست؟)

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی