بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

دوشنبه 26 مرداد 1388

هادي خرسندي جز عوامل ارتجاع و استبداد، کسي را مسخره نميکند

شخصي که مسامحه کرده بود و حرف‌هاي مرا تکه تکه بهم چسبانده بود و نتيجه گيري دلخواه کرده بود، خوشبختانه جبران کرده و در برابر اعتراض من و خردمنداني در "بالاترين"، حرف مرا بي‌برش و قيچي در يوتيوب گذاشته که دمش گرم. حالا به خوبي معلوم است که چرا توصيف وضعيت آقاي حجاريان را ميکنم (از2دقيقه و 22ثانيه ببعد دقت کنيد.) و يا چرا مردي را که ميخواهد رنگ پوشاک زنش را به او تحميل کند، درخور تمسخر ميدانم! با سپاس از ايشان و به اميد روشن‌بيني بيشتر در داوري‌هامان.

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی