بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

يكشنبه 25 مرداد 1388

باز هم درباره‌ي تجاوز در زندان

آن شنیدم که گفت کروبی
با فلان مدعی به دیداری

که تجاوز کنند در زندان
ای برادر چه جای انکاری

زشت باشد اگر که میگیرند
بهره‌ی جنسی از گرفتاری

گر ترا این عمل خوشایند است
لیک نامش تجاوز است آری!

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی