بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

شنبه 24 مرداد 1388

مقاله موجز مهشيد اميرشاهي در باره اکبر گنجي

"کاروان اکبر" مقاله‌ايست فشرده و کوتاه (همان موجز) که براي "ايران ليبرال" نوشته شده. (با سپاس از محمدرضا شاهيد که برام فرستاد.)

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی