بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

سه شنبه 20 مرداد 1388

پس حقوق بشر کجاست؟

به به. يک سروده‌ي تازه و عميق! دادم به سايت گويا. يک اثر ادبي با کلي بي‌ادبي!

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی