بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

يكشنبه 18 مرداد 1388

تازه آقاي حجاريان از خودي‌ها و از بنيانگذاران اين انقلاب است ...

ديدم در "بالاترين" که حرف‌هاي من راجع به شکنجه‌ي آقاي حجاريان

بازتاب‌هائي پيدا کرده برآمده از ديدن همان برش‌هاي رذيلانه. (که پائين‌تر آمده)، دنباله‌اش که حذف شده چنين است:
"تلخ است نه؟ مخصوصاً گفتم تا بگويم تازه آقاي حجاريان از خودي‌ها و از بنيانگذاران اين انقلاب است. ببينيد با گمنام‌ها و بي کس و کارهائي مثل من چه ميکنند ..."
يارو (محترمانه‌ترين ضميري که ميتوانم برايش به کار ببرم) باقيش را حذف کرده براي فريب کساني که عقلشان در چشمشان هم نيست و نميفهمند فيلم چرا اينقدر برش دارد.
شعر "جنبش سبز و خفقان آدميت" کاملش اينجاست. در "گويا"
اميدوارم اين توضيح و توضيح پائيني هم در "بالاترين" بيايد.
×××
رذالت، تنها در کيفرخواست دادستان جمهوري اسلامي نيست که موج ميزند. در دنياي بي در و پيکر اينترنت راحت است که از برنامه‌ي پانزده دقيقه‌اي من در صداي آمريکا، دو دقيقه و چهل و هفت ثانيه‌اش را روي يوتيوب بگذارد و تيتر بزند: "هادی خرسندی جنبش سبز مردم ایران را به تمسخر میگیرد."!
من اين کار را الزاماً به رژيم يا مدعي خصوصي! نسبت نميدهم. هرچه هست جاي تيغ آن بيچاره و برش‌هاي رذيلانه‌اش معلوم است. اما قصه‌ي"پيرزنک" را چقدر دوست دارم.
همه‌ي رنگ‌ها دل‌انگيز است - چون بيايد زمان آزادي
خوش بود پاي خود دراز کنيم - زير رنگين‌کمان آزادي

×××

در خاتمه چون روح حساسم از اين نامردمي‌ها آزرده شده، اين دو اظهار نظر را از "بالاترين" براي خودم ميآورم.

"farhadooo مينويسد: مشکل البته با رنگ سبز نیست. مشکل با کسانی است که می خواهند پشت رنگ سبز تفکرات «سیدی» خودشان را به بقیه حقنه کنند."
" وTerminus جواب ميدهد: farhadooo جان فکر کنم آقای خرسندی هم دقیقا همین منظور رو دارن.
این انسان بی مدعا به اندازه ده مرد سیاسی مطلب به آدم منتقل میکنه.
(آخيش. حالم جا آمد)

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی