بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

يكشنبه 18 مرداد 1388

تيغ‌کشي اينترنتي به روي من و قصه پيرزنک

رذالت، تنها در کيفرخواست دادستان جمهوري اسلامي نيست که موج ميزند.

در دنياي بي در و پيکر اينترنت راحت است که از برنامه‌ي پانزده دقيقه‌اي من در صداي آمريکا، دو دقيقه و چهل و هفت ثانيه‌اش را روي يوتيوب بگذارد و تيتر بزند: "هادی خرسندی جنبش سبز مردم ایران را به تمسخر میگیرد."!
من اين کار را الزاماً به رژيم يا مدعي خصوصي! نسبت نميدهم. هرچه هست جاي تيغ آن بيچاره و برش‌هاي رذيلانه‌اش معلوم است. اما قصه‌ي"پيرزنک" را چقدر دوست دارم.
همه‌ي رنگ‌ها دل‌انگيز است - چون بيايد زمان آزادي
خوش بود پاي خود دراز کنيم - زير رنگين‌کمان آزادي

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی