بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

شنبه 17 مرداد 1388

مثل برف آب خواهيم شد

کتاب سرلشگر قره‌باغي يادتان هست که خاطراتش را از طليعه‌ي انقلاب نوشته بود؟ و جمله‌اي از مذاکرات فرماندهان ارتش شاه را براي نام کتاب انتخاب کرده بود: "مثل برف آب خواهيم شد"؟ شنيده‌ايم به زودي کتابي از همرديف‌هاي آنان در جمهوري اسلامي، قرار است منتشر شود به نام "مثل گُه شسته شديم".

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی