بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

شنبه 10 مرداد 1388

بشنو از ني قصه‌ي ما عاشقان ...

قدري غم‌انگيز، کلي دل‌انگيز و بيشتر غرورانگيز، فيلم کوتاهي از گردهمائي سبز ايرانيان در گوشه‌اي از دنيا. با جلوه‌هاي تدوين هنري. تصويري ماندگار و آبرومند از مراسمي به ياد ندا و سهراب و همه. اين فيلم زيبا را ببينيد!

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی