بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

چهارشنبه 7 مرداد 1388

نايب رئيس کميسيون قضايی مجلس: در درگيری‌های خونين بعد از انتخابات نهايتاَ ۳۰ نفر کشته شده‌اند، ايلنا

با اينکه قول داده بودم سايت را تا دوهفته تجديد نکنم (!) اما چون آماري که رژيم ديروز داده ده نفر بيشتر از رقمي است که آقاي صادق صباي معروف در بي.بي.سي ميدهد، لازم به تجديد شد.
البته مردم عادي که لابلاي جنازه‌ها دنبال گمشده‌ي خود گشته‌اند، در هر بيمارستاني بيش از صد جسد ديده‌اند. ضمن اينکه احتمال حقه‌بازي و دروغگوئي وچاپلوسي مردم عادي زياد است انصافاً.

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی