بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

پنجشنبه 1 مرداد 1388

توضيحي در باره‌ي آقاي منتظري و مسئله‌ي "در اين شرايط"

با اينکه آنچه در اين سايت مينويسيم (تنها نيستم و مشاوراني دارم) به خصوص وقتي به منزلت افراد يا رستاخيز مردمي مربوط ميشود، مطلب از صافي ِ کيپ ِ وسواس و انصاف و تحقيق ميگذرد، اين توضيح را لازم ميدانم که ما هم ارزش فرمايشات آقاي حسينعلي منتظري را "در اين شرايط" مي‌فهميم. اما اين تجربه‌ را هم داريم که بعضي "در اين شرايط"ها، مي‌ماسد و بعد از عوض شدن شرايط هم رفع شدني نيست.
ضمن احترام به حرکت‌هاي اخير آقايان منتظري و رفسنجاني و خاتمي و موسوي و کروبي و ديگراني که موازي و در جهت جنبش آزاديخواهي ملت حرکت ميکنند، از آنجا که از دوازده سال پيش (سر انتخاب آقاي خاتمي) پوستمان کلفت و فحش‌خورمان ملس شده، پروا نداريم که ضمن همراهي با ملت و حمايت از حرکت‌هاي مردمي، با رعايت "هيس هيس"هاي لازمه، لااقل به خفقان‌هائي که "در اين شرايط" لازم است (!) اشاره‌اي بکنيم که تا سرفرصت، اگر چيزي گفتيم حمل بر فرصت‌طلبي نشود!

به قول سعدي شيرازي و هاشمي رفسنجاني:
سر ِ چشمه شايد گرفتن به بيل
چو پر شد نشايد گذشتن به پيل

البته بعضي موارد شخصي و خصوصي هست که "اين شرايط و آن شرايط" ندارد. مثلاً در مورد خانم زهرا رهنورد، شهامت و پايداري امروزشان برايمان مطرح است و اصلاً گمان نميکنيم روسري دولاپهناي ايشان قرار است در "آن شرايط" هم الگوي حجاب زنان ايران شود و به ما بگويند "مگر کور بوديد نديديد؟" يا "چرا آن روز خفقان گرفته بوديد؟"!
WWWW.jpg
ضمناً من سرم را ميکنم توي چاه و ميگويم: اي چاه. من شعار "يک ياحسين تا ميرحسين" را نمي‌فهمم! مگر يخچال فريزر از پله ميبريم بالا؟

دوستان، هموطنان عزيز!
امروز جوانان ايران، زنان ايران و ملت ايران، فارغ از انگيزه‌هاي حزب‌اللهي و شاه‌اللهي و چپ‌اللهي و سبزاللهي، مشت برضد حکومت بلند کرده‌اند. مشت‌هائي که گاهي خون‌الود بر زمين ميفتد. ما هم بهوش باشيم.

----------------------
سايت براي 2هفته نو نميشود. "قولنجنامه سردار فيروزآبادي به امام زمان" و مطالب قبلي را در گويا ميتوانيد بخوانيد.
نظرات شما - حتي بدو بيراه‌هاي صادقانه‌ي شما!- مغتنم است. کوتاهترش مؤثرتر.
hadi_khorsandi@hotmail.com

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی