بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

پنجشنبه 25 تير 1388

جمله آخر من در صداي آمريکا دير رسيد رفت زير آرم اخبار

برنامه 5شنبه‌ي اين هفته گفتم ميرحسين هم فردا در نمازجمعه شرکت ميکند اما نماز نميخواند بلکه فقط لب ميزند! .... که آرم اخبار آمد حرفم را خورد.
اصلا آنچه راجع به نماز جمعه‌ي فردا گفتم، - از آب و تابش فاکتور ميگيرم - سردستي ميارمش اينجا. ميبخشيد حال پاکنويس کردن ندارم.

خطبه خوانی اقای رفسنجانی در نماز این جمعه خبرش بیش اصل واقعه اهمیت داشت و خود اون خبر با محتوای خطبه برابری میکند.
در عین حال خیلی ها حدسیاتی داشتند و گمانه‌زنی کرده‌اند راجع به محتواش. من هم به سهم خود.
اولاً که ایشان تشکر میکند که دختر ایشون را گرفته بودند که جانش در خطر نباشه. بعد هم خواهد گفت بقیه سرشناس ها را هم به همین دلیل گرفته‌اند. مثلا حجاریان را اگر نمیگرفتند ممکن بود سعید عسکر دوباره به او تیر بزند. یا آقای عیسا سحرخیز را اگر بازداشت نکرده بودند ممکن بود ایت الله اژه‌ای دوباره ایشان را گاز بگیرد.
بعد هم خواهد گفت که این آقایان خودشان هم ممکن بود به همدیگر صدمه بزنند.

در مجموع ایشان خواهد کوشید که بیاناتش روی چمن دانشگاه هم اثر بگذارد و رنگ سبز آن کمرنگ و کمرنگ‌تر شود و به سبز مغزپسته‌‌ای تبدیل شود.
در مورد شرکت آقایان موسوی و کروبی در خواندن نماز پشت سر ایشان گفته میشود که آقای کروبی انشاالله قرار است متآسفانه خواب بمانند. آقای موسوی هم گفته شرکت میکند اما نماز نمیخواند. لب میزند.
تا 5شنبه آینده.

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی