بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

دوشنبه 22 تير 1388

اعتصاب غذا در نیویورک

گروهی از روشنفکران ایرانی برای اعلام پشتیبانی از جنبش سبز مردم ایران و رساندن پیام آنان به گوش جهانیان در برابر مقر سازمان ملل متحد در نیویورک دست به اعتصاب غذا خواهند زد.

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی