بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

يكشنبه 21 تير 1388

يک تيتر کاملاً آموزنده از اينترنت

"پاسخ آيت الله منتظری به نامه دختر سعيد حجاريان:
بيش از اين با آبروی اسلام و تشيع بازی نکنند."
يکي ميمرد ز درد بينوائي
يکي ميگفت خانوم زردک ميخواهي؟

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی