بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

سه شنبه 16 تير 1388

زير گنبد کبود پيرزنک نشسته بود

ساق پاش شيکسته بود/ مشت‌بند سبز هم بسته بود ..../ پيرزن ميگفت عجب باتومي بود .... (باقيش را فروختم به سايت "گويا". اونجا همرا مي‌بينيم)

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی