بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

جمعه 12 تير 1388

آشنائي بيشتر با پزشک فراري که ندا را کشت!

آرش حجازي پزشک جوان، نويسنده و پژوهشگر که تحت تعقيب پليس بين المللي است، و احمدي نژاد او را قاتل ندا ميداند! در وبلاگ خود شرح ماجرا ميدهد.

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی