بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

جمعه 12 تير 1388

دوستان لندني به LBC زنگ بزنيم

دوستان لندني. آقاي Nick Ferrari اجراکننده معروف راديوي LBC ادامه‌ي همکاري با Press TV را جايز ندانست. (و حسابش را از جرج گالووي نوکرصفت جدا کرد) جا دارد روي خط برنامه‌ي راديوئي او برويم و تحسينش کنيم. نيک روزهاي هفته از 7 تا 11 صبح برنامه دارد.
LBC telephone: 0845 6060 973

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی