بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

شنبه 2 خرداد 1388

رباعي انتخاباتي من

آنکس که طويله‌ها جوابش بکنند
کمتر ز خر مرده حسابش بکنند
اين امت درمانده‌ي پرورده به جهل
ترسم که دوباره انتخابش بکنند

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی