بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

شنبه 26 ارديبهشت 1388

هموطن! کيستي در پايتخت برزيل؟

Participações S.A., Rio De Janeiro, Rio de Janeiro, Brazil
شنبه پنج بعد از ظهر. يکنفر از ريودوژانيرو روي اين سايت است. حال کردم. خواستم سلامي به او بکنم که نماينده‌ي همه‌ي مراجعان اين سايت ميگيرمش. سلام هموطن! خوش ميگذره؟ اونجا چيکار ميکني؟ پيامي نداري؟ (اگر داري ايميل بزن) خوش باشي عزيز.
راستي تا چند دقيقه ديگر ميروم روي راديو. الان دوسال است هرشنبه 9صبح کاليفرنيا، زنده در راديوي 670 لس‌انجلس هستم. در برنامه‌ي پرشنونده‌ي خانم هما سرشار.
از دو هفته پيش هم پنجشنبه‌ها از 7.20 به وقت لندن ده دقيقه توي VOA برنامه تلويزيوني صداي آمريکا هستم.
. خلاصه.

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی