بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

شنبه 26 ارديبهشت 1388

آيا امام را ديده‌اي؟

طنز زيبا و داغي ديدم در سايت «گذار». حيفم آمد خوانندگان «اصغرآقا» آن مثنوي را نخوانند!

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی