بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

سه شنبه 15 ارديبهشت 1388

گزارش‌هاي داغ رسيده ....

به گزارش خبرنگار اصغرآقا

اخيراً در يکي از شهرهاي دور افتاده‌ي آمريکا دو تا تلفن موبايل پيدا شده که يک چارجر به هردوشان ميخورد! دانشمندان مشغول بررسي اين حادثه هستند. اخبار مربوط به خودکشي مديرعامل چارجرسازي هنوز تأئيد نشده.
از سوي ديگر پليس در جستجوي عامل يا عاملان خرابکاراني است که يک دسته‌ي ريشتراش درست کرده‌اند که به هر تيغي ميخورد. کارخانجات تيغ‌سازي در حال ساختن تيغ جديدي هستند که آن دسته بهش نميخورد.
ضمناً کانديداهاي انتخابات رياست جمهوري اسلامي هم مشغول فعاليت خودشان هستند و اين خبر هيچ ربطي به آنها ندارد.

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی