بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

دوشنبه 24 فروردين 1388

جشن پنجاهمين سال شرکت واحد

دیدنیها >> جابجايي نمادين مسافران با اتوبوس‌هاي ‌٢ طبقه به مناسبت پنجاه وسومين سالروز تاسيس شركت واحد اتوبوسراني (گزارش تصویری)، ایسنا
روزي که حکومت شاه شرکت واحد اتوبوسراني را تأسيس کرد، آيا کسي فکر ميکرد که پنجاه و سه سال بعد جمهوري اسلامي سالگرد آن را جشن بگيرد؟
همراه با جابجائي نمادين مسافران، کاش در اين جشن و سرور ملي - ميهني، منصور اسانلو را هم بصورت نمادين از اين سلول به آن سلول جابجا ميکردند.
(اگر خيلي اصرار داريد عکس‌هاي اين لوسبازي نمادين را ببينيد، کليک کنيد.)

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی