بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

جمعه 21 فروردين 1388

دوست ديرين من عبدالقادر بلوچ

که از بيست و پنج سال پيش همکار نشريه‌ي اصغرآقا بود، طنز تلخش همچنان شيرين است!

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی