بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

يكشنبه 25 اسفند 1387

شعر محاکمه حاجي فيروز

بيا بگذر ز شغل حاجي فيروز- اورانيوم غني کردن بياموز
هادي در دو نقش!! (يوتيوب)

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی