بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

سه شنبه 6 اسفند 1387

سفرنامه بابا هادي عريان

babaHadWi.jpg
چند روز ميروم مسافرت تا يکي دوماه! اگر نوشته هاي هفتگي مرا در سايت "گويا" نخوانده ايد، سعي کنيد تا من برميگردم از بر کرده باشيد. پنج شش تائي هست. يکيش خيلي بامزه است.

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی