بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

شنبه 3 اسفند 1387

ارزیابی نتایج سیاسی، اجتماعی و تاریخی دولت بختیار

کنفرانس دانشگاهی به مناسبت سی امین سال انقلاب ١٣٥٧ در ایران

ارزیابی نتایج سیاسی، اجتماعی و تاریخی دولت بختیار
به عنوان آخرین تلاش برای احیای قانون اساسی
مشروطه در ایران

کنفرانس دانشگاهی به مناسبت سی امین سال انقلاب ١٣٥٧ در ایران

٢٤-٢٣ اسفند ماه ١٣٨٧ (١٤-١٣ ماه مارس ٢٠٠٩)
دانشگاه نورت ایسترن ایلینوی – شیکاگو

سخنرانان دعوت شده در این کنفرانس با ارایه مقاله های خود به بازنگری زمینه تاریخی و
اهمیت سیاسی نخست وزیری دکتر شاپور بختیار در متن انقلاب بهمن ١٣٥٧ می پردازند

نام سخنرانان و عنوان های سخنرانی

ژانت آفاری، استاد تاریخ در دانشگاه پردو و استاد مهمان ((کدی-بالزان)) در دانشگاه کالیفرنیا در لوس آنجلس - یو سی ال ای (آمریکا)
((انقلاب ایران از دیدگاه فوکو و مکتب فرانکفورت))

کاظم ایزدی، پژوهشگر و استاد سابق دانشگاه (فرانسه)
((ساختار کالبدی ملی ایران و چرائی استقرار نیافتن دمکراسی در یک نگاه تطبیقی و چگونگی بر قراری آن))

لادن برومند، پژوهشگر تاریخ و مدیر بخش پژوهش بنیاد عبدالرحمن برومند در واشنگتن دی سی (آمریکا)
((بختیار، خمینی و مسئلۀ استعفا))

سیروس بینا، استاد پژوهشگر ممتاز در اقتصاد و مدیریت در دانشگاه مینه سوتا و استاد مهمان در دانشگاه کالیفرنیا در لوس آنجلس - یو سی ال ای (آمریکا)
((ایران ١٣٥٧: درتقاطع تاریخی انقلاب وافول جهان آمریکا: قیام خود انگیخته و جهان بهمریخته در آستانۀ گلوبالیزاسیون))

میثاق پارسا، استاد جامعه شناسی در کالج دارتموث (آمریکا)
((شکست اصلاحات و نیروهای لیبرال در انقلاب ١٣٥٧))

محمد جعفری، مدیر مسئول روزنامه انقلاب اسلامی در دوران ریاست جمهوری
بنی صدر و پژوهشگر مسائل تاریخی-سیاسی، اجتماعی و دینی (انگلستان)
((عوامل مؤثر در استقرار ولایت فقیه و تجربه و میراث مشروطیت))

رضا دانشور، نویسنده و پژوهشگر (فرانسه)
((نگاهی بر شخصیت دکتر شاپور بختیار))

فریبا داودی مهاجر، کوشنده حقوق برابر و حقوق بشر (آمریکا)
((نگاه روحانیت به زنان در فرایند انقلاب اسلامی))

مهرداد درویش پور، استاد جامعه شناسی (سوئد)
((زمینه ها و پیامدهای گذار از انقلاب پوپولیستی به انقلاب اسلامی در ایران))

حمید ذوالنور، عضو دیرینه حزب ایران و عضو سابق شورای حزب ایران و شورای جبهه ملی (فرانسه)
((نخست وزیری بختیار: کوششی برای تحقق آرمان های جنبش مشروطه همساز با اصول و آموزش های حزب ایران))

فریبا زرینه باف، استادیار تاریخ در دانشگاه کالیفرنیا در ریورساید (آمریکا)
((بازتاب مشروطه در جنبش های دموکراتیک در ایران))

رحیم شریفی، ناشر و سردبیر نشریه سهند، عضو دیرینه و مسئول سابق تشکیلات حزب ایران و عضو سابق شورای جبهه ملی ایران در پیش از انقلاب (فرانسه)
((نخست وزیری دکتر شاپور بختیار و حوادث سی و هفت روز))

شهلا شفیق، نویسنده و پژوهشگر (فرانسه)
((انقلاب ایران: نقش غیر اسلامگرایان در پیروزی اسلامگرایی))
جواد طالعی، روزنامه نگار و عضو هیئت مدیره سندیکای روزنامه نگاران و خبرنگاران در انقلاب ١٣٥٧ (آلمان)
((آرمان های دکتر شاپور بختیار در پذیرش نخست وزیری ایران))

فخرالدین عظیمی، استاد پژوهشگر در رشته تاریخ در دانشگاه کانکتیکت (آمریکا)
((رژیم پهلوی و جبهه ملی: ریشه های تضاد))

مهرداد مشایخی، استاد مهمان جامعه شناسی سیاسی در دانشگاه جورج تاون (آمریکا)
((جنبش انقلابی، پروبلماتیک وابستگی و شاپور بختیار))

هادي خرسندي، نويسنده و سردبير نشريه "اصغرآقا" (انگلستان)
((بختيار و مطبوعات))

ورود برای همه علاقمندان آزاد است

Historical Context and Political Significance of the Premiership of
Dr. Shapour Bakhtiar: A Retrospective after 30 Years

An Academic Conference Marking the 30th Anniversary of
the Iranian Revolution of 1979

This Conference is the Persian Program of
The Past and Future(s) of Revolution: A Global Exploration
March 9-12, 2009

March 13-14, 2009
Northeastern Illinois University
5500 N. St. Louis Ave. Chicago, IL 60625
For More Information, Please Contact hakbari@neiu.edu
Telephone: 773-442-6162

لطفاً برای رزرو هتل کنفرانس با نرخ ویژه به همراه صبحانه به صفحه ی زیر
مراجعه فرمایید (خواهشمند است برای دریافت نرخ ویژه سریعاً اقدام فرمایید)

Holiday Inn Skokie, Illinois

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی