بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

شنبه 3 اسفند 1387

جمعه شب 27 فوريه در ميزگرد VOA در واشينگتن

قرار است با مهدي فلاحتي گل بگوئيم و گل بشنويد! البته اگر اين بار به آمريکا راهم بدهند. به پليس گفتم «شايد بروم آمريکا» گفت «شايد» نداشتيم! خواستم بگويم تا وقتي در خانه محمود پايم را دراز نکنم و بحثمان گل نيندازد باورم نميشود که راهم داده‌اند.
محمود از هواداران دوآتشه مجاهدين است و بي‌شک راجع به بروبچه‌هاي قرارگاه اشرف کلي حرف برايم دارد. اميدوارم تا وقتي من ميرسم سرگرداني آنها هم تمام شده باشد. فردايش با يک دوست بهائي ديدار دارم. لابد او هم قصه‌هاي تلخي از رفتار وحشيانه حکومت عدل اسلامي دارد. اميدوارم تا وقتي من ميرسم جمهوري اسلامي ساقط شده باشد. راه حل ديگري براي يک سري از مشکلات نمي‌بينم. (اين «سري» هم چنان وارد زبانمان شده که گاهي من گيج ميشوم فارسي است يا عربي؟ مثل «مسواک» که خيال ميکردم از زبان چکسلواکي وارد زبان فرانسه شده، ولي آن هفته ديدم امام جعفر صادق هم آن را بلد بوده. هيچ ربطي هم به فرانسوي‌ها و چک‌ها ندارد!)
با همه اين احوال! جمعه شب خدمت ميرسم. پرسش هاي خود را زودتر ايميل کنيد.
roundtable@voanews.com

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی