بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

جمعه 2 اسفند 1387

سازگارا ميرزمد، خامنه‌اي ميلرزد!

سياست «ول کن تا ول کنم» و «نگو تا نگم» و «من دارم ماستمو ميخورم».

نظر به اينکه «در چند هفته گذشته، رسانه های ..... صدا و سيما و کيهان پا را از گليم خود درازتر کرده» و نسبت به آقاي سازگارا «آن چه تهمت و ناسزا بوده» روانه کرده اند، آقاي سازگارا هم دامن همت به کمر زده و در مورد سر و سرٌ آقاي خامنه اي با آلمان شرقي، مختصري افشاگري کرده و آخرش گفته: « .... قضاوتی هم نمیکنم. صبر میکنم تا اسناد ارتباطات شما با مامورين آلمان شرقی روشن و شفاف به زودی منتشر شود و قضاوت را هم ملت ايران خواهد کرد
خوش به حال ملت ايران که سياستمدارانش اينطور چهارچشمي مواظب خودشان هستند و افشاگري هايشان را ذخيره ميکنند براي روزي که به خودشان حمله ميشود!
از نامه‌ي اقاي سازگارا برميآيد که رسانه‌هاي امربر آقاي خامنه‌اي تا همين چند هفته پيش رفتاري شريف و سالم داشته‌اند و هرچه راجع به هرکس نوشته‌اند، به حق و به اندازه‌ي گليمشان بوده. تنها تخلفي که کرده‌اند کم‌لطفي به شخص آقاي سازگاراست که آن هم انگار از دستشان در رفته! حالا هم چوبش را دارند ميخورند و آقاي سازگارا سر ناسازگارائي برداشته و متقابلاً يک چنگ و دنداني نشان داده. اما البته به سيم آخر نزده و با «آبروي» طرف بازي نکرده: « ...بيش از اين چيزی نمی گويم ....... » تا ملت ايران خودش قضاوت کند! (و آقاي خامنه‌اي هم گوشي دستش بيايد!)
کاش ملت ايران قضاوت کردن بلد باشد! (اين هم مقاله آقاي سازگارا)

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی