بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

دوشنبه 28 بهمن 1387

تو هم یک بی‌نظیری!

بزرگی گاه باشد در حقیری - تو هم یک بی‌نظیری

ز پاکستان اگر عبرت نگیری - تو هم یک بی‌نظیری
وگر خواهی شوی راحت به تیری - تو هم یک بی‌نظیری

ولی از من مبادت ترس و بیمی - تو امید رژیمی
بمیرد هرکه میخواهد بمیری - تو هم یک بی‌نظیری

اگر تهدید شد در سرمقاله - ولی قتلت محاله
بود این هم شگرد سردبیری - تو هم یک بی‌نظیری

شما هم در مجله، روزنامه - دهید آن را ادامه
که امت حظ کند زین حالگیری - تو هم یک بی‌نظیری

سر تهییج امت چاره‌جو باش - پی تحمیق او باش
بزن لبخند را با دلپذیری - تو هم یک بی‌نظیری

خوشا که داغ گردد زین مقالات - تنور انتخابات
اگرچه هست لَنگ از بی‌خمیری - تو هم یک بی‌نظیری

ترازودار داده دست شاطر - خودش آسوده خاطر
فقط گاهی نماید خرده‌گیری - تو هم یک بی‌نظیری

به میدان آمدی با عشوه و ناز - که میرقصی به هر ساز
بزرگی گاه باشد در حقیری - تو هم یک بی‌نظیری
----------------------------------
در اين رابطه - هموطني پائيزي نام (نميدانم مستعار يا نه) خواسته بود به مقاله‌اش در اينجا لينک بدهم. ديدم به اين سروده ميخورد. پس اين هم لينک!

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی