بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

شنبه 19 بهمن 1387

حدس بزن حزب کمونيست کوليگري براي شام ميآيد!

اين حزب کمونيست کوليگري (نه بهيچوجه کارگري) دست از سر ما برنميدارد. به زور از ديوار ايميل آدم بالا ميآيند و موظفت ميکنند که اگر نميخواهي؛ بايد به علي جوادي ايميل بزني معذرت بخواهي!
اين علي جوادي (با نام حزبي علي جوجو) ماشالله قصاب حزب کمونيست کوليگري (و از ديدگاه فمينيستي زهراخانم چراغي حزب) است که کارشان علاوه بر چماقکشي کتبي و شفاهي، اغفال جوانان تشنه ي چپ و بي خبري است که نميدانند اين حزب آمريکانشين و اسرائيل پناه، بودجه ي ريخت و پاش از کجا ميآورد.
اين همان حزب تجسسي است که چند سال پيش در سايت رسمي شان مرا لو دادند که در لندن با ابراهيم نبوي چلوکباب خورده ام. بيچاره چلوکباب!
آي حزب کمونيست کوليگري! ايميلت هايت را تحميل نکن. اين کار خلاف اخلاق است. خلاف را که خوب ميدانيد چيست، اخلاق را هم برويد بپرسيد.

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی