بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

شنبه 19 بهمن 1387

.... که در نظام طبيعت ضعيف در آب است!

يادتان هست چند هفته پيش هواپيمائي در نيويورک مجبور به فرود اضطراري در آب شد؟ اين هم عکسش:
Tayare.jpg
برو قوي شو اگر راحت جهان طلبي .... نظام طبيعت به جاي خود، نطام هواپيمائي ها را تماشا کن.

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی