بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

چهارشنبه 16 بهمن 1387

ساته‌لات‌ اش را ببین!

«قزوینی به جنگ شیر میرفت. عربده میکشید و تیز میداد.
گفتند چرا عربده میکشی؟ گفت تا شیر بترسد.
گفتند چرا تیز میدهی؟ گفت خود نیز میترسم!»
عبید زاکانی

ساته‌لات‌ اش را ببین
(ساته‌لات قرائت مکتبی «ساته‌لایت» است که همان ماهواره باشد.)

کوس تبلیغات بر بام کلاتش را ببین
ساته لاتش را ببین
مردم بیچاره در صحن حیاطش را ببین
ساته لاتش را ببین

نان ملت ساته‌لاتی شد که دودی کرد و رفت
ای دریغا، پول نفت!
قیل و قالش را رها کن، این جهاتش را ببین
ساته لاتش را ببین

ملتی از صبح تا شب خسته و سگدو زنان
میدود دنبال نان
شیخ را در ناز و نعمت، سور و ساتش را ببین
ساته لاتش را ببین

انچوچک الله اکبر گفت و موشک شد شلیک
دور او یک عده خیک!
موقع الله اکبر، لحن لاتش را ببین
ساته لاتش را ببین

عربده از بهر آمریکا کشد در پشت بام
بهر تحمیق عوام
توی پستو التماس التفاتش را ببین!
ساته لاتش را ببین

مثل آن شیر عبیدی، غرش او سهمگین
پیش چشم دوربین
پشت لابی‌ها ولی ابراز ذاتش را ببین!
ساته لاتش را ببین

از کلیکی روی یک وبلاگ وحشت میکند
پس قیامت میکند
اقتدارش را تماشا کن، ثباتش را ببین!
ساته لاتش را ببین

های زندانی؛ تو هم در کنج سلول اوین
حظ کن از فتح المبین!
انقلاب و میوه‌چین و میوه‌جاتش را ببین
ساته لاتش را ببین

طنز تلخت هادیا البته که شیرین نبود
انتظارم این نبود
در خبرها اندکی نقل و نباتش را ببین!
ساته لاتش را ببین

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی