بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

يكشنبه 13 بهمن 1387

مصاحبه تصويري و تحريري با سايت بي.بي.سي و گذار

يک مصاحبه تصويري سايت بي.بي.سي فارسي با من کرده (بدنيست ببينيد) به مناسبت سالگرد انقلاب. ضمناً مرا به عنوان "کمدين و طنزنويس" زيرنويس داده اند که خوشم نيامد. همان "هادي خرسندي" خالي مگر چه کم دارد؟
ناپرهيزي، يک مصاحبه سالگردي هم با سايت گذار مرتکب شدم. (بد نيست بخوانيد)، يک مصراع خواندم از ابوالسعيد ابوالخير. حالا دوستي ايميل زده که شايد مال عطار باشد. بدينوسيله توضيح ميدهم. ما اصلاً شانس اظهار فضل نداريم.

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی