بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

شنبه 12 بهمن 1387

اعتياد اينترنت

آنچنانم اسير اينترنت - که شده لهجه‌ام چنينترنت

-------------------------
اعتياد اينترنت

آنچنانم اسير اينترنت
که شده لهجه‌ام چنينترنت

ختم اينترنت است هر بيت‌ام
اينچنين آمده همينترنت

شده اين اعتياد وبگردي*
بهر من مثل کوکائينترنت

ولي اينمرتبه شدم آنلاين
بهر تحقيق و بازبينترنت

ديدم اينجا به يمن هموطنان
علم و جهل آمده قرينترنت

گفتم از اين لحاظ بر خودمان
آفرين و صد آفرينترنت

اکسترا لارج محشر کبراست
که شما هم بيا ببينترنت

سايت و وبلاگ و پيج و تارنما
کرده در هر طرف کمينترنت

نام وبلاگ‌ها عجيب و غريب
گاه جلف و گهي متينترنت

بهتر از آش‌رشته داتکام است
سايت کاهو سکنجبينترنت

هرچه باشد به قوطي عطار
آمده توي ويترينترنت

آن يکي با عبا و عمامه
ميکند پروپاگاند دينترنت

داده فتوا که سخت محتاج است
ختنه‌گاهت به وازلينترنت

نسخه‌ي تندرستي‌اش داده
حضرت زين‌العابدينترنت

آن نهاده کلاه کارگري
بر سر مارکس يا لنينترنت

هرکسي بهر ترکتازي ‍‍‍خويش
اسب خود را نموده زينترنت

هست آن يک بلاگر تاريخ
سخنش از سبکتکينترنت

سوژه سايت يک جوان عزب
دختري هست مه‌جبينترنت

مينمايد شبانه روزي چت
با شهينترنت و مهينترنت

اين فراوان کليک ميگيرد
هست گويا ! قويترينترنت

ديگري آمده، تنش مجروح
خبر آورده از اوينترنت

حرف او گم شود در اين محشر
دلشکسته شود غمينترنت

دولت از وحشت بلاگرها
سقط کرده بسي جنينترنت

سايت و وبلاگ‌هاي مردم را
کرده فيلتر دوجين دوجينترنت

نروند از ميانه البته
وب‌نويسان راستينترنت

تا درآيد دوچشم دولتيان
طبق معمول، بيش از اينترنت
-------------------------------
(جان دکتر، سپاس بابت آن
اسکنرترنت و پرينترنت!)
------------------------------
*« وبگردي » را از سينا مطلبي وام گرفته‌ام.

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی