بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

جمعه 11 بهمن 1387

اين خيلي جالبه. چهره 44 رئيس جمهوري آمريکا که به همديگر تبديل ميشوند.
اين هم صفحه اول روزنامه هاي دنيا با کليک روي نقشه جغرافيا. حيرت آور است اين اينترنت.

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی