بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

جمعه 11 بهمن 1387

ادبیات پارچه ای خياباني براي حجاب

يکي از تکه هاي نشريه ي اصغرآقا - شماره 338 - نوامبر 2008 - را اسکن کرده اند، براي ديگران ايميل ميکنند. (خودمان که وقت اين کارها را نداريم) - اينجا مياريمش که ديگر براي ما نفرستند! ممنون.

Hejab.gif

رزي دلنشين اسم مستعار من زير بعضي از نوشته هاي اصغرآقاست.
 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی