بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

پنجشنبه 10 بهمن 1387

قصیده‌ی بکش بیرونیه!

اوباماجان بیا یکخرده از دنیا بکش بیرون
یکی تا دسته جا کرده، شما حالا بکش بیرون

اوباماجان بیا یکخرده از دنیا بکش بیرون
یکی تا دسته جا کرده، شما حالا بکش بیرون

طرف قداره بند و بیسواد و بدنهاد، اما
شما تحصیلکرده، با سواد، آقا، بکش بیرون

لزوم ماندگاری چیست در خاک عراقی‌ها؟
سلاح هسته‌ای پیدا نشد آنجا! بکش بیرون

چه میخواهی از آن پیرزن غمگین بغدادی
از آن کوچه، از آن کلبه، از آن مأوا، بکش بیرون

به حال کودکان خسته‌ی افغان توجه کن
به ضجه، ناله، گریه، خواهش، استدعا، بکش بیرون

نمیگویم فقط از سمت ما بیرون بکش بلکه
زمصر و ساحل عاج و گواتمالا، بکش بیرون

جهان را بی‌تجاوز گر که میخواهی، خودت اول
به عنوان رئیس جمهور آمریکا بکش بیرون

بکش بیرون که پوتین هم مگر بیرون کشد از ما
بگو با او که در ایران، از آن دریا بکش بیرون!

بگو شیخ جنوبی را که عاقل باش و از مغزت
خلیج فارس را بی صحبت و غوغا بکش بیرون

اوباما جان، طرف بدنام کرده سرزمینت را
تو بهر اعتلای نام یو.اس.آ، بکش بیرون!

همان سان که به سر آمد زمان برده‌داری‌ها
سرآمد روزگار فتح و استیلا، بکش بیرون

تو کز پروردگان مکتب مارتین لوتر کینگی
به نام نامی نیکش، همین فردا بکش بیرون

تو که دائم سخن از آبراهام لینکلن میگوئی
به یاد همتش، با همت والا بکش بیرون

برو با شیخ و ملا هرچه خواهی کن اوباما جان
ولی با ملت ایران نکن، از ما بکش بیرون!

کنون که وقت صلح و نوبت بیرون کشیدن شد
تو هم ای جان خرسندی از اوباما بکش بیرون!

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی