بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

چهارشنبه 9 بهمن 1387

نه که اقليت بودم، ترسيدم!

هر هفته يک مقاله در سايت گويا دارم. مقاله ي اينهفته طنز تلخي است که به نظر خودم خيلي شيرين از کار درآمد.
اگر ديديد ميتونيد نظرتونو برام ايميل کنيد. ممنون از پيش.
hadikhorsandi@aol.com

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی