بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

دوشنبه 7 بهمن 1387

چرا بايد سازمان مجاهدين از ليست ترور در ميآمد؟

اعضای اتحادیه اروپا روز دوشنبه در نشست خود در بروکسل به حذف نام سازمان مجاهدین خلق ایران از فهرست گروه‌های تروریستی رای مثبت دادند.

خبرش را يک هواداري از سوئيس به من داد. خوشحال شدم که اتحاديه‌ي اروپا روي من را زمين نيانداخته است!! چند سال پيش يک نامه‌اي را امضا کردم که مجاهدين را از ليست تروريست دربياورند! استدلال من براي خودم چنين بود که تا وقتي جمهوري اسلامي و اسرائيل و آمريکا تروريست خوانده نميشوند، مجاهدين هم نبايد در ليست باشند.
ظاهراً حرف من و مينا اسدي و پرويز صياد و گروهي ديگر بعد از چهار پنج سال به کرسي نشست!!
از آنجا که رسانه‌هاي اپوزيسيوني و مخالف جمهوري اسلامي (!) عادت دارند در اينگونه موارد سکوت کنند من خبرش را نوشتم با شادباش به هموطناني که هواداران اين سازمان هستند.

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی