بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

پنجشنبه 3 بهمن 1387

سيمين بهبهاني و جايزة سيمون دوبووار

سيمين بهبهاني از طرف زنان ايراني جايزه سيمون دوبووار را دريافت کرد

simin2.jpg

تو بانوي آزاده‌ي آن شهر و دیاری --- سیمین سه‌بوواری
تو کار و کس آن وطن بی‌کس و کاری --- سیمین سه‌بوواری

در میهن خاموش نماینده‌ی مائی --- آواز رسائی
از فاجعه فریادی و از درد هواری --- سیمین سه‌بوواری

تو با قلم و با قدمت، ظلم ستیزی --- سیمین عزیزی
با زور گلاویزی و با جامعه یاری --- سیمین سه‌بوواری

بادا که سلامت همه بادا تن و جانت --- آنسان که روانت
کز جان خود و از تن خود مایه‌گذاری -- سیمین سه‌بوواری

با دیده‌ی کمسوی و تن خسته و رنجور --- از ما نشدی دور
یک لحظه نه غایب ز نظر نه به کناری -- سیمین سه‌بوواری

زن‌های وطن را تو کشی جانب میدان --- پرشور و غزلخوان
در کار رسیدن به تحقق ز شعاری -- سیمین سه‌بوواری

گه سعدی و گه فرخی یزدی و جامی --- فکری و کلامی
گه هادی خرسندی طنزینه نگاری -- سیمین سه‌بوواری

ویراسته شد از تو دوبیتی ي من آن شب -- (در باره‌ی عقرب)
دیدم که چه حاضر به یراقی، چه سواری-سیمین سه‌بوواری

در طنز مرا هم بنهی پشت سر خویش - خوش میروی از پیش
انگار که من واگن اسبی تو قطاری - سیمین سه‌بوواری

با اینهمه خوشذوقی و شوخی، گه پیکار - سرسختی و پر کار
غیر از الفی، هیچ نه کم از چه‌گواری! - سیمین سه‌بوواری

گفتند بهاران برسی جانب لندن --- پس زنده شوم من
چون من بُـَزک‌ام، کمبیزه‌ای تو، ..... و خیاری --- سیمین سه‌بوواری

نه کمبيزه اي تو، نه خياري، چه خطائي -- بخشنده شمائي
من آن بزک منتظرستم تو بهاري - سیمین سه‌بوواری

جایزۀ سیمون دوبووار، که در سال جاری به کارزار یک میلیون امضا تعلق گرفته است، طی مراسمی، در کافۀ مدوف، در پاریس، جایی که پایگاه سیمون دو بووار و ژان پل سارتر و دیگر روشنفکران زمان آنها بود، به خانم سیمین بهبهانی، شاعر نامدار ایرانی که به همین منظور به عنوان نمایندۀ کارزار یک میلیون امضا به پاریس سفر کرده است، اهدا شد.
دراین مراسم، علاوه بر اعضای داوران و از جمله خانم ژولیا کریتوا، نویسندۀ بنام فرانسه، خانم کریستین آلبانل، وزیر فرهنگ فرانسه نیز حضور داشت.

جایزۀ سیمون دو بووار در سال دوهزار و هشت میلادی بمناسبت صدمین سال تولد خانم سیمون دوبووار، نویسندۀ نامدار فرانسوی و یکی از سرسخت ترین مبارزان حقوق زنان بوجود آمده است و به اقدامات و کارهایی استثنایی زنان و مردانی تعلق می گیرد که در راستای مبارزات دوبووار به احقاق حقوق زنان در جهان کمک کرده اند.

خانم سیمین بهبهانی بهنگام در یافت این جایزه، با سپاسگزاری از این انتخاب برای جایزۀ سیمون دوبووار، از شهامت و استقامت زنان کشورش در فعالیت در کمپینی که آنها را در خطر قرار داده سپاسگزاری کرد. خانم بهبهانی همچنین از تمامی رسانه ها و بویژه رادیوی بین المللی فرانسه که به خبرهای کمپین توجه خاصی نموده است، تشکر کرد.
کریستین آلبانل، وزیر فرهنگ فرانسه، نیز که در این مریاسم حضور داشت خطاب به خانم بهبهانی گفت:
"ما همگی بسیار خوشحالیم که شما را در اینجا می بینیم چون تا لحظات آخر نمی توانستیم چندان به این حضور مطمئن باشیم".

وی همچنین از فعالیت های خانم سیمین بهبهانی تقدیر بعمل آورد که همراه با زنان دیگر در کمپین یک میلیون امضا علیه قوانین تبعیض آمیز بپا خاسته است.
----------------------------------------------------------------
دوبيتي عقرب که سيمين خانم سليقه‌ي خود را اعمالش کرد:
آن شنيدستم که در کاشان شبي
شيخ صاحب‌نام را زد عقربي
صبح روز بعد عقرب مرده بود
شيخ او را جاي ميگو خورده بود!

hadikhorsandi@aol.com

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی