بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

چهارشنبه 25 دي 1387

مسابقه ي بي سابقه!

Aghel-dar-Safih.jpg
البته که جوابش ساده است و راحت ميتوانيد به جمع مشترکين پستي اصغرآقا بپيونديد. همراه جواب، نشاني پستي خود را هم بدهيد. (براي ايران عزيز، معذوريم) مهلت تا آخر ژانويه. به فينگيليش هم mitavanid benevisid) با سپاس از علي
ضمناً آن سه تا دبليو و نقطه ي بعدش زيادي است. ببخشيد. گاف!

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی