بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

دوشنبه 16 دي 1387

خوب شد بقيه‌شو نشون نداد

خانمي که در تلويزيون سعي دارد بچه‌هاي ايراني را براي رفتن به غزه، شستشوي مغزي دهد، آنها را تشويق ميکند که از دست و پا و تمام اعضاي بدن و خانواده بگذرند تا به هدفشان برسند.
Dastam.jpg
« ... من شده از جونم میگذرم، شده از دستم (تأکيد با اشاره به دستش)..... پام (تأکيد با اشاره به پايش)، همه اعضای بدنم میگذرم ............» ما از سوي والدين اين بچه‌ها، از اينکه اين خانم بقيه اعضاي بدنش را به آنها نشان نداده، سپاسگزاري ميکنيم.
-----------------------------
(نوه جانم. اگر گذاشتند ما به مرخصي‌مان برسيم)

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی