بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

پنجشنبه 12 دي 1387

دوبيتي روز (از مرخصي!)

يکي ژنرال اسرائيل ميگفت - که کشتار خلايق مزّه دارد
خصوصاً کشتن غير نظامي - که منزل در نوار غزّه دارد

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی