بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

چهارشنبه 11 دي 1387

اذيت و آزار شيرين عبادي به بهانه‌هاي مالياتي

ضمن شادباشگوئي سال‌نوي ميلادي به همه، با اين سروده تازه به پيشواز 2009 ميرويم.
چون زرافشان توی زندان میروی
لویر هشیار دارد مالیات
(لویر = حقوقدان)
ضمناً چند مطلب تازه در سايت گويا دارم. قابلي ندارد. دوهفته ميروم مرخصي استنواهي! (يعني نوه نگهداري!)
-------------------------------------
علاقمندان به مسائل نجومي هم ميتوانند در آغاز سال نو سري به سايت نجومي کاسپين بزنند که يک دختر جوان ايراني با عکس ها و نوشته هاي جالب آنها را به فضا ميبرد و برميگرداند!
-----------------------------

خانم شیرینعبادی، بعد ازین
دفتر سرکار دارد مالیات

هرچه کاغذ هست در آن کازیه
ای-‌فور و آ-چار دارد مالیات

هرچه باشد توی لپ‌تاپ شما
نرم و سخت-‌افزار دارد مالیات

توی فنجان شما این خودنویس
وان دوتا خودکار دارد مالیات

روی دیوار این گواهینامه‌ات
با خود دیوار دارد مالیات

آنکه داده نقشه دیوار را
آرشیتکت، معمار دارد مالیات

گوشه میز شما آن رادیو
گفت اگر اخبار دارد مالیات

گر بگیرد ایستگاه خارجی
این که با اجبار دارد مالیات

در بیاید گر صدا زان پخش صوت
این خودش بسیار دارد مالیات

گر کسی گیتار در آن میزند
سیم آن گیتار دارد مالیات

همچنین صوت ابی، صوت معین
نغمه ستار دارد مالیات

وصف آن دختر که ویگن میکند
توی شالیزار دارد مالیات

شکوه‌ای سر داد اگر خواننده‌ای
از جفای یار، دارد مالیات

گلپری جون، دایقیزی، باباکرم
مریم و گلنار دارد مالیات

توی گلدان کنار پنجره
آن گل بی‌خار دارد مالیات

عکس‌ عریان شما بی روسری!
قاطی کفار دارد مالیات

در زمان شاه دنیا آمدی!
این خودش صد بار دارد مالیات

توی پاسپورت تو با شرمندگی
مهر استکبار دارد مالیات

"ننگ" دارد مالیات از آنطرف
زین طرف هم "عار" دارد مالیات

از درختی توی ایوان شما
گر پریده سار دارد ماليات

تازگي گفتند سرما خورده‌اي
واقعاً اين کار دارد ماليات

این بهانه‌ها در اینجا شد ردیف
تا کنی اقرار دارد مالیات

گاه اگر بيمورد آمد اين "رديف"
بابت آزار دارد ماليات!!

چون زرافشان توی زندان میروی
لویر هشیار دارد مالیات (لویر = حقوقدان)

از حقوق و از بشر صحبت نکن
چونکه این گفتار دارد مالیات

شعر آزادی زن‌ها را مخوان
نقل این اشعار دارد مالیات

سر براهی را بکن شعر و شعار
چون فروهرها شما دم در نیار!

------------------------------------
لطفاً اگر نظري داريد ايميل بزنيد.hadikhorsandi@aol.com

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی