بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

سه شنبه 10 دي 1387

سروده اي فولکلوريک با شيرينکاري هاي تحسين انگيز

"قصه ما راست بود" از "محمد جلالي چيمه" (م.سحر) شاعر استاد مقيم پاريس را به خاطر فرم دل انگيز و شگردهاي زبانيش اينجا لينک ميدهيم. آنان که با محتواي آن مشکلي دارند به خود شاعر ايميل بزنند!

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی