بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

يكشنبه 8 دي 1387

ما براي خربزه انقلاب نکرديم - امامخميني

KharbozehW.jpg
گواينکه امکانات کامپيوتري و فتوشاپي، اعتماد جماعت را نسبت به عکس هائي که با چشم خود مي بيند! کم کرده، ولي ما نتوانستيم در اين يکي شک کنيم. (لابد از بس خوب درست کرده اند!) تازه چه فرقي ميکند اينجا؟ کسي که با فتوشاپ چنين ذوقي به خرج داده باشد با يک وانت هم ميتواند همين کند و بالعکس. نه کسي را به خواست استالين از صحنه حذف کرده نه موشک اضافي را به ميل خامنه اي به هوا فرستاده. آنچه مهم است توجه اقشار مختلف - از فتوشاپي تا هندوانه اي - به فرمايش جاودانه بنيانگزار و رهبر انقلاب اسلامي است که مايه فخر و مدرک استناد هر هندوانه فروش و هر شاگرد طالبي فروش مکتبي است.
من اطمينان دارم اگر اين گفته امامخميني به عربي ترجمه شود، کلام او طنين و تلاوتي موزون تر و کاري تر پيدا ميکند. (از هموطنان آشنا به لسان عرب تمناي ايميل دارد.)
اکنون قريب به سي سال است که زندان هاي جمهوري اسلامي از جوانان و دانشجوياني پر و خالي ميشود که متأسفانه فرمايش امامخميني را درک نکرده اند و هنوز خيال ميکنند ما براي خربزه انقلاب کرديم! (آنقدر آن تو ميمانند تا فرق هندوانه و خربزه را بفهمند.)
--------------------------------
نظراتتان را ايميل کنيد. من اينجام:hadikhorsandi@aol.com

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی