بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

شنبه 7 دي 1387

چند سطر از سفرنامه اي که خواهم نوشت

آمدم سفرنامه بنويسم. 4 شهر سوئد و نيز کپنهاگ را زيارت کردم (زيارت غير مذهبي البته) و برگشتم. ديدم در بخش «نظر»ها که فعال هم نبوده, يکنفر رفته از يکجائي وارد شده (که تصادفاً ديدم) و نوشته:
Salam, aya midanid ettehadieh sarasari ke shoma ra be sued davat kardeh, az hezbe toudeh nashat gerefteh?
امضاش فرهاد بود. منظورش معلوم نبود. نشئات يا نشأت را با شهامتي به حروف لاتين نوشته بود. همين شهامتش مرا کشت! که آوردمش اينجا. راجع به سفر و «اتحاديه سراسري ايرانيان در سوئد» و آدم هائي که از ديدارشان حظ کردم، خواهم نوشت. در سه شهر سوئد برنامه را انجمن هاي محلي به زيبائي برگزار کردند. از همه کم ملاط ترش خود استکهلم بود که اتحاديه مستقيماً برگزار ميکرد! تازه من از آن ها هم ممنونم. اگر از حزب توده نشأت گرفته باشند، از حزب توده هم ممنونم. ما از نظر نشأتي خيلي جاها وامدار حزب توده ايم.
--------------------------
نظراتتان را ايميل کنيد. من اينجام:hadikhorsandi@aol.com
البته اين aol پدر مرا درآورده. تازه از حزب توده هم نشأت نميگيرد.
-------------------
دم آخر يادم افتاد: فرهاد عزيز، اگر حرفي ديگر دارد، به گوشم. زمان آن رسيده است که حرف همديگر را بشنويم لااقل. مثل فحش سلطنت طلب.

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی