بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

شنبه 9 آذر 1387

ديدار همسر رئيس جمهور از همتاي لبناني خود

Hamsare-Ahmadi-nejad1.jpg
عکس از پرس تي وي - شرح از اصغرآقا

نظر های شما (1)     
اردوان:

- بپرسین شوور شوما هم بی تربیته ؟این ممود ذلیل شده که آبروی ما رو تو محل برده .خدا مرگم بده ، تازه گیها
چاقو کشم شده .رفته زنجون یه عالمه چاقو ،خبر مرگش با
خودش آورده.میگم کور شده، اینهمه چاقو رو آوردی سر
منو ببری ؟ میگه نه خانوم لازم میشه ،گاس با امریکا
جنگمون بشه.امیدوارم بحق پنج تن خناق بگیره من از دسش
راحت بشم .!

(November 30, 2008 8:39 PM)
 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی