بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

دوشنبه 4 آذر 1387

مايکل جکسون مسلمان شد

سلطان موسيقي پاپ پريروز به اسلام گرويد و نام ميخائيل را پذيرفت. در اين مراسم در لس آنجلس، کت استيونس خواننده معروف که پيشتر اسلام آورده بود و يوسف اسلام لقب گرفته بود نيز شرکت داشت. از مراسم ختنه ي او خبري نرسيده است.

نظر های شما (14)     
ramin:

مژدگانی که گربه تائب شد
عابد و زاهد و مسلمانا

(December 10, 2008 8:14 AM)
رضا جي:

سلام هادي جان
مي گويند روزي پدري پسر نوجوانش را برداشت و رفت سرچشمه (خيابان سيروس) در يكي از همين بنگاههاي شادماني تا مطربي ياد بگيرد. مدير بنگاه نگاهي به نوجوان انداخت و گفت: پدر جان اين بچه ت خيلي خجالتيه. ببرش يه دو سه روزي تو قهوه خونه كار كنه روش باز شه بعد بيارش.
پدر بچه را برد و بعد از يك هفته برگشت. مدير بنگاه نگاهي به او كرد و متوجه شد كه تغييراتي حاصل شده. رو به پدر كرد و گفت: پدر جان قرار بود دو سه روز ببريش و بياريش. تا حالا كجا بودي؟ پدر گفت: والا گفتم براي اينكه حسابي روش وا شه بذارم يه هفته بمونه.
مدير نگاهي فيلسوفانه كرد و گفت: نه پدرجان! اين ديگه به درد ما نميخوره. ببرش قم بذار طلبه بشه.

حالا نمي دونم چرا هر كي وقتي همه جاشو حراج كرد و آش و لاش شد ياد اسلام ميفته و تصميم مي گيره مسلمون بشه! اونم از جنس ناب محمديش! اسم و فاميل آقا رو ملاحظه بفرماييد: "ميكاييل شهادت". زكي...!

قربانت- رضا جي

(November 27, 2008 7:08 PM)
Anbiar:

واقعن كه استندارد تشرف به دين مبين بسيار پايين آمده است و آدمى مانند ميخاييل جكسن باداشتن يك پرونده بچه بازى و آن لات خيابانى ميخاييل تايسون با گاز گرفتن گوش حريف در رينگ مسابقه و يك پرونده كوچك تجاوز ميتوانند براحتى مسلمان شوند٠ از سوابق كت استيونس چيزى نميدانم ولى اينرا ميدانم وچشمه هنرش با گذر از كوير اسلام كاملن خشگيده است٠ در صدر اسلام براى تشرف بايد چند سر ميبريدى و چند فقره تجاوز و دزدى در ريزومه ميداشتى٠

(November 27, 2008 2:37 AM)
حمید:


مايکل هم شده اونجا مسلمون
رفته بود بحرين از ترس زندون
اونجا عربا کردنش دوره
بهش خوروندن خرما بی دونه
شکر خدا جون، گفتن عربا
مايکل نمي شه از ما هم جدا
خواننده شده تو ينگه دنيا
حالا هم مي گه با مسلمونا:
الله بزرگه، رحمان و رحيم
اينو من مي گم روزا توی «جيم»
کارم سکه بود بين کافرا
حالا می روم با مسلمونا
دلار درآرم اينجا و اونجا
دوست عربا می شم از حالا
اينو می گنش «بيزنس منی»
رفيق دزد و ياور بودنی
با گله مي رم واسه پاسداری
با گرگه کنم کمی همکاری
آسونه اينجور مسلمون شدن
به ريش همه بسی خنديدن

(November 26, 2008 3:38 PM)
حمید:

مايکل هم شده اونجا مسلمون
رفته بود بحرين از ترس زندون
اونجا عربا کردنش دوره
بهش خوردن خرما بی دونه
شکر خدا جون، گفتن عربا
مايکل نمي شه از ما هم جدا
خواننده شده تو ينگه دنيا
حالا هم مي گه با مسلمونا:
الله بزرگه، رحمان و رحيم
اينو من مي گم روزا توی «جيم»
کارم سکه بود بين کافرا
حالا می روم با مسلمونا
دلار درآرم اينجا و اونجا
دوست عربا می شم از حالا
اينو می گنش «بيزنس منی»
رفيق دزد و ياور بودنی
با گله مي رم واسه پاسداری
با گرگه کنم کمی همکاری
آسونه اينجور مسلمون شدن
به ريش همه بسی خنديدن

(November 26, 2008 3:26 PM)
Lahiji-Gbgکیانوش:

اصغرآقای گرامی!

اون آقای محمدعلی*کلی* در زمان شاه سابق مسلمان شد وایستاد تا جمهوری صاحبمرده بقرار بشود تا به ایران بیائید تازه احمدی نژاد آورده بود تا بوش را بترساند اما این مایکل حتی به بحرین*استان چهارده ام کیهان تهران* رفت اما ایران نرفته گویا سنی است و مسلمان حساب نمی شود تازه دوستی که بجمع پناهنده گان*مهاجرین در سئوید *تعریف می کرد که در کلاس درس زبان خانمی ایران مانده که آموزش دمکراسی بدهد وجمله در سها در مورد ختنه بوده که غیر دمکراتیک است و از دلایل فرار شما همان شکنجه در کودکی است و در جامعه های که دمکراسی هست از همان کودکی شروع می شود و بعد آدم برزگ شده خود می تواند تصمیم بگیرد از جمله در مورد ختنه اش !!!

دوستم می گفتم خانم شما دارید دین/دمکراسی را قاطی می کند این ختنه مذهبی است و یهودیان هم دارند و این خانم پاسخ می دهم من هم ایرانی هستم و مردها را می شناسم

دوستم پشنهاد کرد که برای نسلهای بعد و پسرهای این خانم بهتر است صبر کنند و موقعی زن می گیرند آنوقت خانهایشان تصیم بگیرند که ختنه شده می خواهند ویا تیز شده وبعث ختنه را به دمکراسی ربط ندهند!

کتاب دزدی و جرم شخصی است و عکس گرفتن با این واون آدم معروف نیاید در موقع حکم دادگاه تاثیر داشته باشد بخصوص این همه عکس با *اوباما ویا بن لادندر جوانی * آنان را در جهان به دنبال مجرمین .و دزدان اطراف با این کشور و اون کشور بکشاند بخصوص کسی در دادگاه های ایران باشد دیگر باید خر آورد و باق لی بار کرد! شاد بمانی

کتابی تاریخ در انگلیس سانسور اسلامی نشده بود این آقای دکتر نماینده مقام رهبری و ارشاد دارد برای انتشار آینده آماده می کرد تا مجوز بگیرند

از اون اروبتو ایتالیائی پشتیبانی کنید که فعلا فقط سلمان رشدی دارد مخفیگاهش* بای گارد هایش با هتل* را به وی می دهد
shahd bashid

(November 25, 2008 7:01 PM)
EDGE:

مايكل بشنيديم مسلمان شده است ... آشنا به نور ايمان شده است
گيتار و درام بر زمين بگذاشته ... سجاده و مهر كوچكى برداشته
اشهدى خوانده , وضويى كرده ... رو به قبله او ، خضوعى كرده
ساعتى چند نيايش مي كرد .... رب نو را ستايش ميكرد
دل و قلبش ز شوق لرزيدند ... اثر لطف خدا را ديدند
به نماز و ذكر ,او حالى كرد ... عقده نيم قرنه خالى كرد
دل او شاد و سبك شد رنجش ... به نظر يافته بود او گنجش

كه به ناگه بسوخت گردن او ... لرزه اى تند فتاد بر تن او
سر بلند كرد و بديد ملايى ... زده بر گردن او دم پايى !!
صورت او بغايت پر خشم .... نابشسته, در هم و بس پر پشم
رو به مايكل بگفت, اى قرتى! .... كه تو مشغول چه كار چرتى؟
توى رقاص به صد عشوه و ناز ... چه كنى خبط به محراب نماز !؟
گفت مايكل كه مسلمان شده است ... آشنا به نور ايمان شده است
اشهدى خوانده و با يا الله .... پى موزيك نگردد ولله !!!
پوزخندى زده ملاى مهين! .... بگمانت كه فقط هست همين؟!!!
تو به اشهد كه مسلمان نشوى .... راهى وادى ايمان نشوى
شرط اول بود ختنه تو را ! .... نصف بايد آلت فتنه تو را!!

بپريد از سر مايك برق سه فاز ... به خودش آمد و گفتش با ناز
شده است اين عمل عضو شريف ... جاى شومبول بدارم من قيف!!!!!
كه عوض گشته مرا جنسيت! ..... هست با زن چو مرا سنخيت!!
چونكه ملا ، اين قصه شنيد ...... باد خشمش به ناگه خوابيد!
گفت اى خواهر دينى، اى گلم! ... اى كه بوى دين دهى! اى سوگلم!
درس اول سنت پيغمبر است ...... ارزشش بيش از كلاس و منبر است
صيغه ام شو كه دين آموزى ... چند ماهى بهر كار آموزى!!

(November 25, 2008 12:00 PM)
مسلمان سابق:

باتوجه به سابقه ی ایشان درمورد علاقه ی مفرطشان به کودکان، به ویژه گذشته ی روشنشان درخردسالی، به خوب جایی آمده اند .قدم نورسیده مبارک باد.اشهد وان لا...

(November 25, 2008 9:31 AM)
مسلمان سابق:

باتوجه به سابقه ی ایشان درمورد علاقه ی مفرطشان به کودکان، به ویژه گذشته ی روشنشان درخردسالی، به خوب جایی آمده اند .قدم نورسیده مبارک باد.اشهد وان لا...

(November 25, 2008 9:30 AM)
رضا 206:

جدی میگین آقای خرسندی؟من که شوک بدی بهم وارد شد!عجب دنیایی شده ها!

(November 25, 2008 9:17 AM)
فراری:

الیوم اکملت لکم دینکم

(November 25, 2008 7:23 AM)
Reza:

Micheal Jackson enghd zir tigh rafteh keh fkr nemiconam khateneh barash masakeyee baasheh. Migam khatenasham bedan hojatoleslam Fucker anjaam bdeh( bavar konid yeh chenin akhondi darim, fkr mikonam namayandeh Mashad baasheh)

(November 25, 2008 3:11 AM)
قاصم:

خدائیش ،از خیلی سالهای پیش نشانه ها و علائم بالقّوه ی
گرایش به دین مبین از برادر مایکل بروز و ظهورکرده بود
اما امریکائی ها نمی فهمیدند و آن حرکات !! را حمل بر
لواط کاری دانسته و اورا محاکمه می کردند .
در مورد ختنه هم از آقا استفسار کرده بود که فرموده بودند چون به مقدار کافی از گوش و دماغ و لب و لُپ وابرو بریده شده،لزومی ندارد دیگر از " آنجایش "ببرند.
(بین خودمان ،با آن دک و پوز و هیکل،چیز زیادی هم باقی
نمانده )

(November 24, 2008 12:54 PM)
55555555555:

alan beyne akhunda hamhame oftade ke ye kari bokonim .aval musighiro azad konim ,badesham maykel juno davat konim bid ghom baramun kuunnsert bezare.

(November 24, 2008 12:36 PM)
 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی